Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Núi dài 7B178

Kích thước: Dài 17cm, Cao 5cm, Dày 4cm

Chất liệu : Basalt