Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Núi 6B178

Dài 28cm, Cao 10cm, Dày 20cm. Cắt đáy.