Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Núi Bình nguyên 6A184

Kích thước: Ngang 15cm, Cao 8cm, Sâu 9cm

Chất liệu : Basalt