Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Núi 9B1814

Kích thước: Ngang 29cm, Cao 16cm, Sâu 12cm

Nguồn gốc: Duy Trung Duy Xuyên Quảng Nam, Viet Nam