Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Núi 9B182

Kích thước: Ngang 50cm, Cao 14cm, Sâu 10cm

Chất liệu : Basalt

Nguồn gốc: Đại Bình Lâm Đồng, Viet Nam