Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Núi 8A182

Kích thước: Ngang 16cm, Cao 7cm, Sâu 8cm

Chất liệu : Basalt 

Nguồn gốc: Đại Bình Lâm Đồng, Viet Nam