Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Núi 7B1813

Kích thước: Ngang 30cm, Cao 7cm, Sâu 9cm

Chất liệu : Caxedon

Nguồn gốc: Lâm Đồng, Viet Nam