Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Núi Xếp lớp

Mã: 7suiseki11D16 Danh mục:

Kích thước: Ngang 26cm, Cao 20cm, Dày 13cm
Chất liệu : Basalt