Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Núi 6C171

Dài 57cm, Cao 22cm, Dày 40cm