Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Núi 6A188

Kích thước: Ngang 9cm, Cao 5cm, Sâu 7cm

Chất liệu : Basalt

Nguồn gốc: Khánh Vĩnh, Viet Nam