Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Núi 6A186(A)

Kích thước: Ngang 18cm, Cao 8cm, Sâu 8cm

Chất liệu : Basalt