Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Núi 5A177

Kích thước: Ngang 22cm, Cao 11cm, Sâu 11cm

Chất liệu : Basalt