Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Núi 5A1716

Kích thước: Ngang 29cm, Cao 11cm, Sâu 14cm

Chất liệu : Bazan