Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Núi 4A183

Kích thước: Ngang 34cm, Cao 17cm, Sâu 19cm

Chất liệu : Duy Trung