Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh núi 3D16

Mã: SHV120 Danh mục:

Kích thước: Dài 22cm, Cao 6cm, Ngang 14cm

Chất liệu : Basalt