Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Núi 3A179

Kích thước: Dài 16cm, Cao 6cm, Dày 11cm

Chất liệu : Basalt