Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Núi 3A178

Kích thước: Ngang 21.5cm, Cao 6cm, Sâu 5cm

Chất liệu : Basalt