Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Núi 3A177

Kích thước: Ngang 21.5cm, Cao 5cm, Sâu 3.5cm

Chất liệu : Basalt