Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepsuiseki@suiseki.vn

Đá cảnh Núi 3176

Kích thước: Ngang 18.5cm, Cao 5cm, Sâu 5.5cm

Chất liệu : Basalt