Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Núi 3A17212

Kích thước: Dài 14cm, Cao 4cm, Dày 5.5cm

Chất liệu : Basalt