Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Núi 3A1713

Kích thước: Dài 15cm, Cao 7cm, Dày 7cm

Chất liệu : Basalt