Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Núi 3A1711

Kích thước: Dài 21.5cm, Cao 7cm, Dày 5cm

Chất liệu : Basalt