Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Núi 3A1710

Kích thước: Dài 19.5cm, Cao 6.5cm, Dày 8cm

Chất liệu : Basalt