Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Núi 2B178

Kích thước: Ngang 10cm, Cao 9.5cm, Sâu 6cm

Chất liệu : Caxedon