Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Núi 2A1921

Kích thước: Ngang 18cm, Cao 10cm, Sâu 4,5cm

Nguồn gốc: Abegawa, Nhật bản

Tình trạng: Đá cắt đáy.