Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Núi – 22SMV11B169

Mã: 22SMV11B169 Danh mục:

Kích thước: Dài 14cm, Cao 7cm, Dày 7.5cm
Chất liệu : Basalt