Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Núi 1A177(A)

Mã: suiseki1A177 Danh mục:

Kích thước: Ngang 13cm, Cao 5cm, Sâu 3cm
Chất liệu : Basalt