Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Núi – 16SMV10B16

Mã: 16SMV10B16 Danh mục:

Kích thước: Dài 15cm, Cao 8cm, Dày 9cm