Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepsuiseki@suiseki.vn

Đá cảnh Nhà trên Núi 5A176 (Đã bán)

Kích thước: Ngang 19cm, Cao 15cm, Sâu 9cm

Chất liệu : Basalt