Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Nguyện cầu 2B177

Kích thước: Ngang 3cm, Cao 6,5cm, Sâu 4cm

Chất liệu : Basalt