Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Người Tiền Sử 7A171

Ngang 30cm, Cao 25cm, Sâu 11cm