Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Người thổi sáo 1B171

Mã: suiseki1B171 Danh mục:

Kích thước: Ngang 4cm, Cao 5cm, Sâu 2cm

Chất liệu : Gniess