Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepsuiseki@suiseki.vn

Đá cảnh Người 11C162

Mã: 22suiseki11C16 Danh mục:

Kích thước: Ngang 3cm, Cao 5cm, Dày 2.5cm
Chất liệu : Caxedon