Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Người 11C16

Mã: 21suiseki11C16 Danh mục:

Kích thước: Ngang 3.5cm, Cao 8cm, Dày 3.5cm
Chất liệu : Bazan