Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepsuiseki@suiseki.vn

Đá cảnh nghệ thuật Xói Mòn (Đã bán)

Kích thước: Dài 7,5cm, Cao 6cm, Dày 3cm
Chất liệu : Basalt