Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepsuiseki@suiseki.vn

Đá cảnh nghệ thuật Xâm Thực

Mã: 6SM9B16 Danh mục:

Kích thước: Dài 11cm, Cao 11cm, Dày 5cm