Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepsuiseki@suiseki.vn

Đá cảnh Phong cảnh (Đã bán)

Mã: 1SVV9B16 Danh mục:

Kích thước: Dài 18.5cm, Cao 8cm, Dày 5cm
Chất liệu : Gniess