Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Nhật Quang(A)

Mã: SVV162 Danh mục:

Viên đá cảnh nghệ thuật có vân thạch tự nhiên mang biểu tượng như cận cảnh Mặt Trời đang tỏa ánh hào quang

Kích thước : 22 x 17 cm

Chất đá: Gờ nai