Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Lão Tiên(A)

Mã: 6SVV9A16 Danh mục:

Kích thước: Ngang 12.5cm, Cao 16cm, Dày 6.5cm
Chất liệu : Gniess