Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepsuiseki@suiseki.vn

Đá cảnh Lão Tiên (Đã bán)

Mã: 6SVV9A16 Danh mục:

Kích thước: Ngang 12.5cm, Cao 16cm, Dày 6.5cm
Chất liệu : Gniess