Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Búp Bê

Mã: 2SV10C16 Danh mục:

Kích thước: Ngang 9cm, Cao 17cm, Dày 5cm
Chất liệu : Gniess