Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepsuiseki@suiseki.vn

Đá cảnh nghệ thuật Thác Nước (Đã bán)

Mã: 3SM9B16 Danh mục:

Kích thước: Dài 13cm, Cao 9cm, Dày 9cm