Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh nghệ thuật Thác Nước(A)

Mã: 3SM9B16 Danh mục:

Kích thước: Dài 13cm, Cao 9cm, Dày 9cm