Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh nghệ thuật Sư Tử (A)

Kích thước: Ngang 11cm, Cao 14cm, Dày 8cm
Chất liệu : Basalt