Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepsuiseki@suiseki.vn

Đá cảnh nghệ thuật Sư Tử (Đã bán)

Kích thước: Ngang 11cm, Cao 14cm, Dày 8cm
Chất liệu : Basalt