Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepsuiseki@suiseki.vn

Đá cảnh Tị Vũ

Mã: 2SHV9B16 Danh mục:

Kích thước: Dài 32cm, Cao 21cm, Dày 16cm