Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Mẫu Tử 4A175 (Đã bán)

Kích thước: Dài 12cm, Cao 20cm, Dày 10cm

Chất liệu : Cuội kết