Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Mặt trời 9A178

Kích thước: Ngang 21cm, Cao 9cm, Sâu 10cm

Chất liệu : Gniess