Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Mặt cười 2B176

Kích thước: Ngang 9cm, Cao 6cm, Sâu 1,6cm

Chất liệu : Basalt