Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Lý Bạch làm thơ 5A1835

Kích thước: Ngang 8cm, Cao 13cm, Sâu 5cm

Chất liệu : Gờ nai