Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepsuiseki@suiseki.vn

Đá cảnh Lý Bạch 6A1711

Kích thước: Ngang 15cm, Cao 17cm, Sâu 9cm

Chất liệu : Basalt