Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Lão Nhân 5A189

Kích thước: Ngang 9cm, Cao 11cm, Sâu 6cm

Chất liệu : Đá Duy Trung