Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Lặn Lội 6A1714

Kích thước: Ngang 13cm, Cao 25cm, Sâu 8cm

Chất liệu : Gniess